"Dit is de oplossing voor de stikstofcrisis" | Omrop Fryslan

04-07-2022

Melkveehouder Peter Oosterhof uit het Drentse Foxwolde ziet niets in de plannen van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof en minister Henk Staghouwer van Landbouw voor de aanpak van het stikstofprobleem en de toekomst van de landbouwsector.Dat zegt hij in een documentaire die zondag werd uitgezonden bij Omrop Fryslân in het programma Buro de Vries.

Natuur versterken

Oosterhof werkt sinds 2015 op een regeneratieve manier. Dat betekent dat natuurlijke hulpbronnen versterkt worden in plaats van uitgeput. Oosterhof gebruikt geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen.Voor zijn 115 koeien en 44 stuks jongvee heeft hij bijna 100 hectare kruidenrijk landbouw- en natuurland in bezit. Meer dan genoeg om zijn stront over het eigen land te kunnen uitrijden. Maar dat doet hij zo weinig mogelijk.Zijn koeien zijn minstens 200 dagen per jaar in het land en als het kan langer. Precies zoals het kabinet het graag wil. De gezondheid van de koeien, de bodem en de natuur staan voorop. Sinds een paar jaar heeft Oosterhof het predicaat 'biologisch'.

Toch loopt hij met de plannen van minister Van der Wal het gevaar dat zijn bedrijf verplaatst moet worden, omdat hij te dicht bij natuurgebied Onlanden zit. Oosterhof ziet in de plannen van het kabinet geen enkel perspectief. Boeren bij natuurgebieden, zelfs de boeren die alles goed doen, moeten daar weg, terwijl anderen die er verder bij vandaan zitten, en mogelijk veel vervuilender zijn voor de natuur en het milieu, gewoon door kunnen gaan met wat ze doen.Oosterhof snapt daar niets van. Hij begrijpt de zorgen onder de boeren heel goed. Sinds de plannen van Van der Wal en het kleurenkaartje dat ze daarbij presenteerde, zetten de banken alle financiering op slot, zegt hij.De onzekerheid over de toekomst onder de boeren is zo groot dat ze het niet meer zien zitten en de straat op gaan. Oosterhof keurt alle geweld bij de demonstraties af.

Kunstmest en krachtvoer

Volgens hem wordt het hoog tijd dat het kabinet het gebruik van kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen en bijvoorbeeld ook diesel terugbrengt. Daar zit in zijn ogen de grote winst voor de toekomst.Zo'n aanpak zorgt voor vermindering van de stikstofuitstoot, de CO2-uitstoot en tegelijkertijd voor een veel gezondere bodem en natuur. Ook financieel kan deze manier van werken voor veel boeren zeer interessant zijn, denkt hij.Op zijn eigen boerderij ziet hij dat hij nu meer verdient dan toen hij nog gangbaar boerde. De productie van zijn koeien is wel flink gedaald: van ruim 9000 liter per koe naar ruim 6000 liter. Maar zijn kosten zijn nog meer gedaald. Dat betekent dat hij meer overhoudt dan in het verleden.Oosterhof doet in de documentaire een oproep aan het kabinet om de boeren perspectief te geven en nu eindelijk een einde te maken aan de aanvoer van allerlei producten van buiten (zoals stikstof en krachtvoer) naar de boerderijen. Hij denkt echter dat Van der Wal en Staghouwer dat niet durven.

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1156158/dit-is-de-oplossing-foar-de-stikstofkrisis