Over ons

Wij; Peter Oosterhof (49) en Marieke den Oudsten (49) melken in Foxwolde (DR) een honderdtienkoppige melkveestapel. Wij hebben twee kinderen, Mara (12) en Jilt (10). Mijn vader Piet en broer Erik, een techneut, leveren ook hun bijdrage aan het bedrijf. 

Wij bouwden een stal voor 150 koeien, maar die is door de regelgeving tot dusver niet vol gekomen. Op het dak liggen zonnecollectoren, waardoor het bedrijf zelfvoorzienend is in de energiebehoefte. De koeien worden gemolken in een 2 × 12-stands melkstal van DeLaval met Hudonk-wisselsysteem. De productie van de veestapel bedroeg in het verleden 9.000 kilo melk, maar is door een koerswijziging gezakt naar 6.500 kilo. Wij boeren sinds 1 april 2019 biologisch en verstrekt onze koeien een kruidenrijk grasrantsoen, waarvan 20 procent bestaat uit structuurrijk natuurhooi van land van Staatsbosbeheer. De koeien krijgen aanvullend krachtvoer, ongeveer kilo per 100 kilo melk. 

Wij beschikken over 60 hectare beweidbare grond en daarnaast 7 hectare natuurland en nog 10 hectare grond met een beheersvergoeding. We weten zijn drogestofopbrengst te verhogen door veel kruiden te telen. Biodiversiteit zorgt voor balans in bodem en gewas. Aanwezige schimmels en micro-organismen moeten hun werk kunnen doen, alhoewel... ridderzuring en distels zijn nog wel een dingetje. 

Onze visie: Landbouw inclusieve natuur

Biodiversiteit

Achter onze boerderij ligt 60 hectare beweidbare grond. Hier loopt ons vee te grazen. Al onze grond is kruidenrijk grasland.  Er groeien verschillende soorten kruiden zoals klavers (rode en witte), weegbree, cichorei en duizendblad. De grassen bestaan uit Engels raaigras, maar ook worden diep wortelende grassen, zoals Kropaar en (zacht bladig) rietzwenkgras gebruikt. Al deze planten bij elkaar zorgen voor een goede wisselwerking tussen hun wortels en andere (micro)organismen in de bodem. Hierdoor worden voedingstoffen efficiënt vastgelegd, opgenomen of afgegeven. Daarmee is het gebruik van kunstmest overbodig en zelfs ongewenst en wordt er meer weidemest benut.

Ook beschikken we over een bio divers bodemleven. Zo beschikt onze grond over meer dan 5000 soorten bacteriën, veel stikstof fixerende planten en 600 soorten bacteriën. Wormen zijn ook dol op onze grond. Er leven wel 8 miljoen wormen per hectare bij ons op de boerderij. Dit zijn grijze wormen (humuseters), de rode wormen (humusvormers) en de 2 soorten pendelaars die in Nederland voorkomen.

Maximaal beweiden

Wij proberen zoveel mogelijk te weiden. Als het weer mee zit dan lopen de koeien vroeg in het voorjaar al buiten. Eerst zo'n 6 uur per dag om vervolgens half april dag en nacht naar buiten te gaan! De koeien komen dan alleen in de stal om gemolken te worden. Vorig jaar (2022) hebben de koeien tot eind november dag en nacht buiten gelopen. In december liepen ze nog een paar uur buiten om een frisse neus te halen en nog wat gras te grazen. Door het maximaal beweiden van onze huiskavel zien wij veel voordelen. Natuurlijk meer weidedagen, meer bodemleven en meer biodiversiteit. Hiermee hangt samen minder machinale bewerkingen op het land en minder bodemdruk. 

Samenwerken

Heeft u vragen, een opmerking of wilt u gewoon even wat kwijt? Neem contact met ons op!